print

Adrián Vaško

KOORDINÁCIA A KONTROLA SPRAVODAJSKÝCH SLUŽIEB V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.svp.291-304

Abstrakt

Príspevok prináša základné informácie o potrebe koordinácie spravodajských služieb v záujme dosahovania synergického efektu pri zabezpečovaní plnenia ich zákonom stanovených úloh. Ďalej prináša charakteristiku koordinačných orgánov v oblasti spravodajských služieb Slovenskej republiky. Osobitná pozornosť je venovaná mechanizmom kontroly činnosti spravodajských služieb.

Kľúčové slová:

spravodajské služby, koordinácia, kontrola, spolupráca

Prílohy ku stránke:
  1. Adrián Vaško.pdf Adrián Vaško (363 KB)
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela