RSS RSS print

Svetové právne systémy

Predmet Svetové právne systémy je ponúkaný ako povinne voliteľný predmet v bakalárskom štúdiu.

     Predmet je zameraný na základy veľkých právnych systémov sveta (kontinentálna Európa, Veľká Británia a Spojené štáty americké, India, Čína, Japonsko, právo Afriky a islamský právny systém). Objasňuje pramene týchto systémov, právne inštitúty a diferenciácie v rámci právnych odvetví.

OZNAM - pre zim.sem. 2017-18

Študenti ktorí absolvujú American School of Law 2 a získajú certifikát získajú automaticky body za anglo-americký systém práva (t.j. bez potreby preskúšania z problematiky anglo-amerického systému práva bude na nich hľadené akoby získali plný počet bodov za jednu z troch povinných písomných prác). Bližšie info o American School of Law 2 hľadajte v oznamoch fakulty.

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB