RSS RSS print

Svetové právne systémy

Predmet Svetové právne systémy je ponúkaný ako povinne voliteľný predmet v bakalárskom štúdiu.

    Predmet je zameraný na základy veľkých právnych systémov sveta (kontinentálna Európa, Veľká Británia a Spojené štáty americké, India, Čína, Japonsko, právo Afriky a islamský právny systém). Objasňuje pramene týchto systémov, právne inštitúty a diferenciácie v rámci právnych odvetví.

 

Vyučujúci: 

doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. |
doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
Vlasta.Kunova@umb.sk
č. 245 
048 446 3245
 
JUDr.  Elena Júdová, PhD. |
JUDr. Elena Júdová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
elena.judova@umb.sk
161 
048 446 3161

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela