RSS RSS print

Svetové právne systémy

Skúška - záverečná obhajoba seminárnych prác, info TU!

Predmet Svetové právne systémy je ponúkaný ako povinne voliteľný predmet v bakalárskom štúdiu.

    Predmet je zameraný na základy veľkých právnych systémov sveta (kontinentálna Európa, Veľká Británia a Spojené štáty americké, India, Čína, Japonsko, právo Afriky a islamský právny systém). Objasňuje pramene týchto systémov, právne inštitúty a diferenciácie v rámci právnych odvetví.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela