Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

AMERICAN SCHOOL OF LAW VOL. 1

V dňoch 18. – 28.4 2017 sa na Právnickej fakulte uskutočnila po prvýkrát unikátna akcia nazvaná American Schol Of Law. V posledných troch rokoch PrF UMB pravidelne navštevujú americkí profesori, ktorí okrem akademickej sféry majú bohaté skúsenosti aj s praktickou stránkou právneho života.

Profesor Ian Neale, pôsobiaci okrem iného na State university of Arizona, spoločne s prodekanom pre medzinárodné vzťahy a rozvoj Dr. iur. JUDr. Michalom Turošíkom, PhD., pripravili pre študentov právnickej fakulty UMB netradičnú prednáškovú sériu, ktorú sme nazvali „American School Of Law" – intenzívny kurz amerického práva. Išlo o každodenný kurz, v ktorom sa študenti mali možnosť zoznámiť so základmi amerického práva s akcentom na civilný proces, formou prednášok a praktických cvičení. Zapojiť sa mohol každý, koho angličtina dosahovala úroveň aspoň B1 a bol schopný porozumieť a samostatne vyjadriť svoj názor v anglickom jazyku.

Sme radi, že okrem študentov bakalárskeho a magisterského štúdia sa zapojili aj doktorandi, externí študenti, ale aj kolegovia z externého prostredia ako napr. okresný súd v BB. Profesor Neale svojim neopakovateľným „friendly" štýlom najprv predstavil základné piliere procesného práva, prácu nielen obhajcu ale aj sudcov a porotcov. Teoretické aspekty civilného konania aplikoval na konkrétne prípady z vlastnej právnej praxe. Výborným prínosom bolo, že okrem znalostí amerického práva boli študenti konfrontovaní aj so systémom výučby na amerických univerzitách. Každý deň totiž dostali na preštudovanie niekoľko prípadov, ktoré následne na druhý deň s profesorom rozoberali a snažili sa analyzovať zo strany žalobcu aj žalovaného. Argumentačne museli zvládnuť vlastné tvrdenia, ale aj poukázanie na fakty vyplývajúce zo skutkového stavu prípadu. Záverom celej „školy práva" bola skúška formou kolokvia. Absolventom intenzívneho kurzu bol udelený účastnícky certifikát, ktorý môže byť zaujímavým prvkom ich profesijného životopisu.

Veríme, že táto jedinečná akcia bola začiatkom pravidelnej série podobných prednáškových „eventov", ktoré s istotou radia Právnickú fakultu UMB medzi špičkové právnické inštitúcie, ktoré svojím študentom poskytujú okrem štandardného vzdelávania aj takéto možnosti osobného rozvoja nad rámec všeobecnej výučby. Nádejou je aj fakt, že už v tejto chvíli má fakulta rozbehnuté rokovania s ďalším americkým profesorom, ktorý by mohol Banskú Bystricu navštíviť v nasledujúcom zimnom semestri. Záverom chceme poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh, profesorovi Ianovi Nealovi za výborné prednášky a v neposlednom rade účastníkom za vzornú, aktívnu a disciplinovanú účasť.

Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB