print

Koordinátori mobilít v rámci programu Erasmus+

Litva, Lotyšsko, Estónsko, Poľsko, Nemecko, Rakúsko:

PhDr. Anna Schneiderová, PhD. |
PhDr. Anna Schneiderová, PhD.
Tajomníčka, Tajomníčka katedry 
Odborná asistentka 
Anna.Schneiderova@umb.sk
160 
048 446 3160

Španielsko, Turecko, Chorvátsko, Severné Macedónsko, Slovinsko:

doc. JUDr. Katarína Ševcová, PhD. |
doc. JUDr. Katarína Ševcová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
katarina.sevcova@umb.sk
č. 228 
048 446 3228

Francúzsko, Belgicko, Česká republika, Taliansko:

JUDr.  Elena Júdová, PhD. |
JUDr. Elena Júdová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
elena.judova@umb.sk
161 
048 446 3161

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela