print

Karel Marek – Rudolf Leška

Spolupráce vysokých škol a ponikatelské sféry

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2021.8.1.44-60

Citácia:  MAREK, K. – LEŠKA, R.  Spolupráce vysokých škol a ponikatelské sféry. In Štát a právo [online]. 2021, vol. 8, no. 1, pp. 44-60 [cit. dátum citovania]. ISSN 2644-643X. Available at: https://doi.org/10.24040/sap.2021.8.1.44-60

Abstrakt: Text se zabývá společným smluvním řešením výzkumných projektů univerzitami a podnikateli. Nabízí se zde smluvní řešení s různým obsahem. Lze uzavírat tzv. nepojmenované smlouvy, smlouvy o společnosti a smlouvy licenční, příp. smlouvy o převodu práv. Autoři rozebírají smluvy licenční v souvislosti s transferem výsledků vysokoškolského výzkumu a vývoje. Přitom stručně analyzují úpravu licenční smlouvy podle nové občanskoprávní úpravy ve srovnání s obchodněprávní úpravou.

Kľúčové slová: obchodní právo, občanské právo, licenční smlouva, smlouva, smlouva o společnosti, nepojmenovaná smlouva, poskytovatel, nabyvatel, licence

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela