Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Sprievodca štúdiom pre študentov so špecifickými potrebami

Povinnosťou UMB, a teda aj povinnosťou Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici je v súlade s § 100 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 458/2012 o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami vytvárať zodpovedajúce podmienky štúdia pre denných a externých študentov so špecifickými potrebami vzhľadom na ich špeciálne študijné potreby, bez znižovania požiadaviek na študijný výkon.

Osoby so špecifickými potrebami sú ľudia, u ktorých fyzické alebo mentálne schopnosti limitujú ich fungovanie v bežnom prostredí a bežných situáciách.

               

Štatút študenta so špecifickými potrebami sa priznáva študentovi:

a)       so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím (postihnutie zraku, sluchu;, postihnutie končatín, jemnej motoriky);

b)   s chronickým ochorením (cystická fibróza, epilepsia, astma, skleróza multiplex, diabetes mellitus, transplantácia orgánu alebo tkanív, srdcovo-cievne ochorenie, neurologické ochorenie);

c)       so zdravotným oslabením (po dlhodobej chorobe, v rekonvalescencii, pri znížení odolnosti voči chorobám či tendencii k recidíve choroby);

d)       s psychickým ochorením;

e)       s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (napr. Aspergerov syndróm);

f)        s poruchami učenia (dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia a pod.).

 

Štatút študenta so špecifickými potrebami na UMB upravuje Sprievodca štúdiom pre študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Obsahuje bližšiu charakteristiku študentov so špecifickými potrebami, ich práva a zodpovednosť, práva a zodpovednosť UMB, identifikáciu a kontakty na univerzitného koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami, na fakultných koordinátorov pre študentov so špecifickými potrebami, ďalej upravuje postup pri podávaní žiadosti študenta so špecifickými potrebami o primerané úpravy a podporné služby a postup pri predkladaní a vybavovaní žiadosti študenta o podporu štúdia.

Sprievodca štúdiom pre študentov so špecifickými potrebami a potrebné dokumenty na akademický rok sa nachádzajú v prílohe.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB