Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Igor Palúš

Ústavno-právne postavenie národnostných menšín v Slovenskej republike v kontexte štátov V4

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2022.9.2-3.102-116

 

Citácia:  PALÚŠ, I. 2022. Ústavno-právne postavenie národnostných menšín v Slovenskej republike v kontexte štátov V4. In Štát a právo [online]. 2022, vol. 9, no. 2-3. pp. 102-116 [cit. dátum  citovania]. ISSN 2644-643X. Available at: https://doi.org/10.24040/sap.2022.9.2-3.102-116    

 

Abstrakt:  Príspevok je venovaný ústavno-právnemu postaveniu národnostných menšín a etnických skupín v Slovenskej republike v kontexte analytického hodnotenia tejto problematiky v štátoch V4. V prvej časti príspevku autor poukazuje na prvky spoločné a rozdielne vzťahujúce sa k ústavno-právnej úprave skúmanej tematiky v štátoch V4 s naznačením, v čom by mohla byť zdrojom inšpirácie pre jej uplatnenie v slovenských podmienkach. Druhá časť je venovaná analýze a hodnoteniu práv národnostných menšín a etnických skupín na Slovensku. Autor skúma a hodnotí predmetný inštitút ako súčasť základných práv a slobôd z pohľadu jeho prirodzeno-právneho a pozitívno-právneho poňatia. Poukazuje (aj) na problémové miesta súčasnej právnej úpravy, ale aj aplikačnej praxe, naznačujúc ich možné riešenia opierajúce sa o poznatky právnej vedy, skúsenosti iných európskych štátov, ako aj potreby slovenskej spoločensko-politickej praxe.

 

Kľúčové slová: ústava, národnostná menšina, etnická skupina, štáty V4

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB