RSS RSS print

Členovia katedry

Vedúci katedry

Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj 
Odborný asistent 
Michal.Turosik@umb.sk
148, 126 
048 446 3148, 3126

Docenti

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre pedagogickú činnosť 
Docentka 
ivana.soskova@umb.sk
171, 113 
048 446 3171, 3113

Odborní asistenti

Mgr. Renáta Jakubčová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Renáta Jakubčová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, t.č. na materskej dovolenke 
Odborná asistentka 
Renata.Jakubcova@umb.sk
163 
048 446 3163
Mgr. Zuzana Mičková, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Zuzana Mičková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, tajomník katedry 
Odborná asistentka 
zuzana.mickova@umb.sk
160 
048 446 3160
JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
martin.skalos@umb.sk
152 
048 446 3152
Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj 
Odborný asistent 
Michal.Turosik@umb.sk
148, 126 
048 446 3148, 3126

Nepedagogickí zamestnanci

Alexandra Rýsová  | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Alexandra Rýsová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
alexandra.rysova@umb.sk
161 
048 446 3161, 0915396381
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB