RSS RSS print

Členovia katedry

Vedúci katedry

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
ivana.soskova@umb.sk
171 
048 446 3171

Docenti

doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
martin.skalos@umb.sk
152 
048 446 3152
doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
ivana.soskova@umb.sk
171 
048 446 3171
doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
Dekan, Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
Michal.Turosik@umb.sk
148, 126 
048 446 3148,3126,0917840583

Odborní asistenti

JUDr. Alexandra Letková, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Alexandra Letková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
alexandra.letkova@umb.sk
 
Mgr. Zuzana Mičková, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Zuzana Mičková, PhD.
Tajomníčka, tajomník katedry 
Odborná asistentka 
zuzana.mickova@umb.sk
160 
048 446 3160

Externí vyučujúci

JUDr. Nikola Sihelská, PhD.  | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Nikola Sihelská, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Externá vyučujúca 
nikola.kanova@umb.sk
 

Nepedagogickí zamestnanci

Ľubica Koleničová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ľubica Koleničová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
lubica.kolenicova@umb.sk
120 
048 446 3227, 0918 901 719
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela