print

1. ročník Mgr.

Posledná aktualizácia: 14.09.2021, 12.15 hod.

 

Vážení študenti,

upozorňujeme Vás na nasledovné zmeny vo zverejnenom rozvrhu hodín:

  • prednáška z predmetu Penológia bude prebiehať v stredu v čase 12.10 - 12.50 hod.
  • seminár z predmetu Penológia pre 1. a 2. seminárnu skupinu bude prebiehať v pondelok v čase 13.00 - 13.40 hod.
  • seminár z predmetu Penológia pre 3. a 4. seminárnu skupinu bude prebiehať v utorok v čase 08.00 - 08.40 hod.
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela