RSS RSS

Publikácie

Vyhľadávanie v publikáciách
Historical and Current Aspects of the Ecclesiastical Organization in Slovakia - CD
LATINČINA PRE ŠTUDENTOV PRÁVA - LINGUA LATINA AD USUM IURIS STUDIOSORUM
Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého rodinného práva 1949
Nomokánon – právnohistorická analýza a transkript
Social and Legal Interaction
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela