RSS RSS

Publikácie

Vyhľadávanie v publikáciách
Dejiny štátu a práva na území Slovenska do roku 1848

Dejiny štátu a práva na území Slovenska do roku 1848 (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Jáger, Róbert
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1547-6

-

Dejiny štátu a práva na území Slovenska do roku 1848 (Druhé prepracované a rozšírené vydanie)

Dejiny štátu a práva na území Slovenska do roku 1848 (Druhé prepracované a rozšírené vydanie) (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Jáger, Róbert
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1587-2
Kúpiť teraz za 7,80 €

-

Historical and Current Aspects of the Ecclesiastical Organization in Slovakia - CD
Komentované dokumenty k štúdiu Dejín štátu a práva na území Slovenska do roku 1848
LATINČINA PRE ŠTUDENTOV PRÁVA - LINGUA LATINA AD USUM IURIS STUDIOSORUM
LATINČINA PRE ŠTUDENTOV PRÁVA. LINGUA LATINA AD USUM IURIS STUDIOSORUM
Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého rodinného práva 1949
Nomokánon – právnohistorická analýza a transkript
Praktikum k štúdiu dejín práva štátov Európy a USA
Social and Legal Interaction
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela