Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Simona Smolková – Jakub Dzimko

DÔKAZ ZÍSKANÝ NEZÁKONNÝM SPÔSOBOM V CIVILNOM KONANÍ

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.07.05.2021.ssp.209-219

Abstrakt

Civilné súdne konanie je spojené najmä s ochranou práv a právom chránených záujmov jeho účastníkov z dôvodu zabezpečenia garancie procesnej ochrany. Procesné dokazovanie, tak možno považovať za jeden z nosných pilierov civilného procesu. Predmetný príspevok sa venuje najmä charakteristike a analýze základných princípov v civilnom procese, ktoré bezprostredne súvisia s prípustnosťou, resp. neprípustnosťou dôkazu získaného nezákonným spôsobom. Príspevok sa rovnako zaoberá aj vhodnosťou, či daným dôkazom možno spôsobilo zistiť dokazovanú skutočnosť. V súvislosti s právnou úpravou prípustnosti, resp. neprípustnosti nezákonne získaného dôkazu príspevok rovnako poukazuje na úvahy de lege ferenda takto získaného dôkazu v civilnom súdnom konaní.

Kľúčové slová

Civilný proces. Dokazovanie. Dôkaz. Nezákonný dôkaz

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB