print

Libor Klimek: FUNTA, Rastislav – GOLOVKO, Liudmyla – JURIŠ, Filip

FUNTA, Rastislav – GOLOVKO, Liudmyla – JURIŠ, Filip: Európa a európske právo. 2. doplnené a rozšírené vydanie.

 

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.2-3.259-260   

 

Citácia: KLIMEK, L. 2020. FUNTA, Rastislav – GOLOVKO, Liudmyla – JURIŠ, Filip: Európa a európske právo. 2. doplnené a rozšírené vydanie. . In Štát a právo. [online]. 2020, vol. 7, no. 2-3. pp. 259-260. [cit. dátum citovania]. Available at: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.2-3.259-260 ISSN 1339-7753

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela