print

Zoznam členov vedeckej rady

 1. Ing. Julita Baboľová
 2. JUDr. Andrea Barancová, PhD.
 3. JUDr. Peter Bedlovič
 4. JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD.
 5. doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
 6. prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.
 7. JUDr. Marian Ďurana, PhD.
 8. prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
 9. doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD.
 10. doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.
 11. Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
 12. Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, Dr.Sc.
 13. doc. JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.
 14. doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD.
 15. JUDr. Elena Júdová, PhD.
 16. prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.
 17. Dr. h. c. doc. JUDr. Štefan Kočan, CSc.
 18. doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.
 19. JUDr. Tatiana Kubincová, PhD.
 20. doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.
 21. Dr. h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
 22. Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.
 23. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., ml.
 24. doc. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD.
 25. JUDr. Monika Némethová, PhD.
 26. JUDr. Júlia Ondrová, PhD.
 27. prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
 28. prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
 29. JUDr. Lucia Petríková, PhD.
 30. JUDr. Ľubica Saktorová, LL.M., M.A., PhD.
 31. doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.
 32. doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.
 33. doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
 34. JUDr. Lenka Ušiaková, PhD.
 35. prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela