print

Zoznam členov vedeckej rady

 1. Ing. Julita Baboľová
 2. JUDr. Andrea Barancová, PhD.
 3. JUDr. Peter Bedlovič
 4. doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
 5. prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.
 6. Doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
 7. JUDr. Marian Ďurana, PhD.
 8. doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
 9. doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD.
 10. doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.
 11. Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
 12. doc. JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.
 13. doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD.
 14. JUDr. Elena Júdová, PhD.
 15. doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.
 16. Dr. h. c. doc. JUDr. Štefan Kočan, CSc.
 17. doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.
 18. doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.
 19. Dr. h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
 20. Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.
 21. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., ml.
 22. doc. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD.
 23. JUDr. Jana Muránska, PhD.
 24. JUDr. Monika Némethová, PhD.
 25. JUDr. Júlia Ondrová, PhD.
 26. doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
 27. prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
 28. JUDr. Lucia Petríková, PhD.
 29. JUDr. Ľubica Saktorová, LLM, MA, PhD.
 30. JUDr. Ing. Andrea Ševčiková, PhD.
 31. doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.
 32. doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
 33. JUDr. Lenka Ušiaková, PhD.
 34. prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela