print

Zoznam členov vedeckej rady

 1. Ing. Julita BABOĽOVÁ
 2. JUDr. Peter BEDLOVIČ
 3. doc. JUDr. Eduard BURDA, PhD.
 4. prof. JUDr. Ján CIRÁK, CSc.
 5. doc. JUDr. Gabriela DOBROVIČOVÁ, CSc.
 6. doc. JUDr. Milan ĎURICA, PhD.
 7. doc. JUDr. Branislav FRIDRICH, PhD.
 8. doc. JUDr. Daniela GANDŽALOVÁ, PhD.
 9. Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav CHOVANEC, CSc.
 10. JUDr. PhDr. Róbert JÁGER, PhD.
 11. Doc. JuDr. Vieroslav JÚDA, PhD.
 12. JUDr. Elena JÚDOVÁ, PhD.
 13. prof. Ing. Gustáv KASANICKÝ, CSc.
 14. Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav KELEMEN, DrSc.
 15. doc. JUDr. Jaroslav KLÁTIK, PhD.
 16. doc. JUDr. Štefan KOČAN, CSc.
 17. doc. JUDr. Soňa KUBINCOVÁ, PhD.
 18. JUDr. Martin KUBINEC, PhD.
 19. doc. JUDr. Lucia KURILOVSKÁ, PhD.
 20. Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír MAMOJKA, CSc.
 21. doc. JUDr. Mojmír MAMOJKA, PhD.
 22. plk. JUDr. Juraj MATIAŠKO
 23. doc. JUDr. Ingrid MENCEROVÁ, PhD.
 24. JUDr. Monika NÉMETHOVÁ, PhD.
 25. JUDr. Júlia ONDROVÁ, PhD.
 26. doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
 27. prof. JUDr. Igor PALÚŠ, CSc.
 28. doc. JUDr. Ing. Bernard PEKÁR, PhD.
 29. doc. JUDr. PaedDr. Ivan PODHOREC, PhD.
 30. prof. JUDr. Ivan ŠIMOVČEK, CSc.
 31. JUDr. Ivana ŠOŠKOVÁ, PhD.
 32. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal TUROŠÍK, PhD.
 33. prof. JUDr. Peter VOJČÍK, CSc.
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB