Zamestnanci právnickej fakulty

Vyhľadávanie užívateľov
JUDr.  Elena Júdová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Elena Júdová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
elena.judova@umb.sk
161 
048 446 3161
Ing. Jaroslav Karak | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ing. Jaroslav Karak
Referent 
Nepedagogický zamestnanec 
jaroslav.karak@umb.sk
119 
048 446 3119, 0917 720 885
Mgr. Debora Kianeková | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Debora Kianeková
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
debora.kianekova@umb.sk
 
prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
jaroslav.klatik@umb.sk
242 
048 446 3242
Mgr. Miroslava Klečková, Ph.D. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Miroslava Klečková, Ph.D.
Tajomníčka, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
miroslava.kleckova@umb.sk
150 
048 446 3150
doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
libor.klimek@umb.sk
243 
048 446 3243
Mgr. Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
kluknavska.andrea@umb.sk
166 
048 446 3166
Ľubica Koleničová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ľubica Koleničová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
lubica.kolenicova@umb.sk
120 
048 446 3227, 0918 901 719
Oľga Kováčová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Oľga Kováčová
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Olga.Kovacova@umb.sk
č. 120 
048 446 3120, 0918 610 134
JUDr. Ján Králik, Ph.D., LL.M., M.A. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Ján Králik, Ph.D., LL.M., M.A.
Prodekan, Prodekan pre medzinárodné vzťahy, rozvoj a marketingovú komunikáciu/ Vice-dean for the international relations, development and marketing communcation 
Odborný asistent 
jan.kralik2@umb.sk
 
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela