Zamestnanci právnickej fakulty

Vyhľadávanie užívateľov
Karin Annemarie Eberl | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Karin Annemarie Eberl
Externá doktorandka 
 
karinannemarie.eberl@umb.sk
 
Mgr. Michaela Filipková | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Michaela Filipková
Vysokoškolská učiteľka 
Externá vyučujúca 
michaela.filipkova@umb.sk
 
Mgr. Júlia Floreková | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Júlia Floreková
Externá doktorandka 
 
julia.florekova@umb.sk
 
doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
branislav.fridrich@umb.sk
250 
048 446 3250
Mgr. Lucia Gandžalová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Lucia Gandžalová
Doktorandka, III. ročník 
 
lucia.gandzalova@umb.sk
227 
doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
daniela.gandzalova@umb.sk
č. 229 
048 446 3229
JUDr. Marián Gešper | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Marián Gešper
Externý doktorand 
 
marian.gesper@umb.sk
 
JUDr. Martin Hanuliak | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Martin Hanuliak
 
 
martin.hanuliak@umb.sk
 
JUDr. Marta Hlaváčová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Marta Hlaváčová
Externá doktorandka 
 
marta.hlavacova@umb.sk
 
Mgr. Jana Hubáčeková | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Jana Hubáčeková
Referentka, Medzinárodné vzťahy a marketingová komunikácia/International Relations and Marketing Communication/Erasmus+ Administrator 
Nepedagogická zamestnankyňa 
jana.hubacekova@umb.sk
108 
048 446 3116
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela