Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

VIII. ročník - V zajatí železnej opony (2023)

 

 

Vážené dámy, vážení páni,

 

Katedra dejín štátu a práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

v spolupráci s Múzeom Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici

 

Vás srdečne pozývajú

na 8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Banskobystrická škola právnych dejín“  

ktorá sa uskutoční pod záštitou

 doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala TUROŠÍKA, PhD., dekana PrF UMB

a

PhDr. Mariana UHRINA, PhD., riaditeľa Múzea SNP

 

nazvanú

V ZAJATÍ ŽELEZNEJ OPONY

 

Konferencia sa bude konať v dňoch 1.-2. júna 2023 (štvrtok, piatok) na pôde Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Komenského 20, Banská Bystrica.

 

Ako prvý hovoril o železnej opone Joseph Goebbels, no do slovníka bežných ľudí tento pojem uviedol až Winston Churchill v máji 1946. Spoločnosť v Československu naplno pocítila silu a obsah daného termínu až po februári 1948. Práve 25. februárom 1948 ohraničujeme začiatok doby neslobody a totalitného režimu, ktorý prerastal celou spoločnosťou a zasahoval do všetkých oblastí života. Totalita je vždy spojená s potláčaním ľudských práv a s etatizmom. Ideológia však všemožne zasiahla aj kultúru a vzdelávanie, ktoré komunistická strana používala ako účinnú propagandistickú zbraň. 

 

V nadväznosti na vyššie uvedené sme vytvorili okruhy tém, ktoré na konferencii vytvoria celistvý obraz o dianí v sledovanom období:

  1. Štát a právo po februári 1948 (Ústavné zmeny, dodržiavanie ľudských práv, právnická dvojročnica, ideológia v hodnotách a princípoch v práve);
  2. Tajné služby, armáda a ochrana hraníc; 
  3. Komunistická propaganda v kultúre a školstve;
  4. Vzťah komunistov k československej minulosti;
  5. Reminiscencie komunistickej totality v 21. storočí.

 

Veríme, že by v naznačenom smere mohla byť naša konferencia zaujímavou platformou na diskusiu k témam z najširšieho okruhu právnych, politických i historických vied, že zaujme kolegov z domácej i zahraničnej proveniencie.

 

Bližšie informácie o konferencii, ako aj prihlášku s pokynmi pre účastníkov nájdete nižšie v prílohách.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

V mene Organizačného výboru

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB