print

Viera Jakušová

PRIESTUPKY A SPRÁVNE DELIKTY PODĽA ZÁKONA O KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.svp.105-117

Abstrakt

Príspevok vymedzuje pojmy kybernetická bezpečnosť a kybernetický priestor z hľadiska medzinárodného štandardu, ako aj z hľadiska právnej úpravy Slovenskej republiky upravenej v zákone č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V príspevku sú analyzované skutkové podstaty priestupkov a správnych deliktov v oblasti kybernetickej bezpečnosti v zmysle uvedeného zákona.

Kľúčové slová:

Zákon o kybernetickej bezpečnosti. Kybernetická bezpečnosť. Kybernetický priestor. Správnoprávna zodpovednosť. Priestupky. Správne delikty.

Prílohy ku stránke:
  1. Viera Jakušová.pdf Viera Jakušová (395 KB)
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela