RSS RSS print

Členovia katedry

Vedúci katedry

doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD.
Vedúci katedry, predseda Akademického senátu PrF UMB 
Docent 
Martin.Kubinec@umb.sk
253 
048 446 3253

Profesori

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
jan.cirak@umb.sk
230 
048 446 3230
prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
vojtech.tkac@umb.sk
237 
048 446 3237

Docenti

doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
daniela.gandzalova@umb.sk
č. 229 
048 446 3229
doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD.
Vedúci katedry, predseda Akademického senátu PrF UMB 
Docent 
Martin.Kubinec@umb.sk
253 
048 446 3253
doc. JUDr. Katarína Ševcová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Katarína Ševcová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
katarina.sevcova@umb.sk
č. 228 
048 446 3228
doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
marek.svec@umb.sk
237 
048 446 3237

Odborní asistenti

JUDr. Marian Ďurana, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
marian.durana@umb.sk
č. 233 
048 446 3233
JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD., LL.M. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD., LL.M.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
simona.schusztekova@umb.sk
 
JUDr. Lucia Petríková, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Lucia Petríková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lucia.kunikova@umb.sk
č. 235 
048 446 3235
JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
zlatica.polacekturekova@umb.sk
236 
048 446 3236
JUDr. Jana Slivka Bedlovičová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Jana Slivka Bedlovičová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Tajomníčka katedry 
Odborná asistentka 
jana.bedlovicova@umb.sk
234 
048 446 3234
JUDr. Juraj Takáč, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Juraj Takáč, PhD.
Tajomník 
Odborný asistent 
juraj.takac@umb.sk
č. 233 
048 446 3233

Externí vyučujúci

JUDr. Eva Cvengová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Eva Cvengová
Vysokoškolský učiteľ 
Externý vyučujúci 
eva.cvengova@umb.sk
 
JUDr. Dominik Čipka | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Dominik Čipka
Vysokoškolský učiteľ 
Externý vyučujúci 
dominik.cipka@umb.sk
228 
048 446 3228
JUDr. Ing. Miroslav Paller | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Ing. Miroslav Paller
Vysokoškolský učiteľ 
Externý vyučujúci 
miroslav.paller@umb.sk
230 
048 446 3230

Interní doktorandi

Mgr. Miroslava Dolíhalová  | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Miroslava Dolíhalová
Doktorandka, II. ročník 
 
miroslava.dolihalova@umb.sk
147 
Mgr. Dominika Kubošiová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Dominika Kubošiová
Doktorandka, II. ročník 
 
dominika.kubosiova@umb.sk
147 
JUDr. Marica Pirošíková | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Marica Pirošíková
Doktorandka, I. ročník 
 
marica.pirosikova@umb.sk
 

Nepedagogickí zamestnanci

Ľubica Koleničová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ľubica Koleničová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
lubica.kolenicova@umb.sk
120 
048 446 3227, 0918 901 719
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela