Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Medzinárodné právo súkromné

Predmet Medzinárodné právo súkromné  je vyučovaný ako povinný predmet v magisterskom štúdiu. Spolu s predmetom Medzinárodný civilný proces tvoria jadro výuky medzinárodného práva na Právnickej fakulte UMB. Vedomosti a zručnosti študentov z riešenia situácií s cudzím (cezhraničným) prvkom sú ďalej rozvíjané a prehlbované špecializovanými predmetmi ako sú: Európske trendy v dedičskom práve, Európske medzinárodné právo súkromné, Právo medzinárodného obchodu.

     Predmet Medzinárodné právo súkromné I. sa zaoberá právnymi vzťahmi súkromnoprávneho charakteru, ktoré svojím určitým prvkom (tzv. cudzí prvok) prekračujú sféru vnútroštátneho práva. Tieto právne vzťahy sú regulované osobitnými predpismi slovenského práva, najmä Zákonom č. 97/1963 Zb. o MPSaP, ale i medzinárodnými zmluvami a európskym právom. V rámci predmetu získajú študenti prehľad o základných inštitútoch medzinárodného práva súkromného, o histórii jeho právnej úpravy. Študenti sa najmä naučia orientovať v prameňoch medzinárodného práva súkromného, aplikovať tieto pramene na konkrétne situácie a vedieť určiť rozhodné právo pre súkromnoprávne vzťahy s cudzím prvkom.

 

 Materiály k predmetu, sylabus a otázky nájdete v e-learningovom portáli Univerzity M.Bela https://lms.umb.sk/  

  

Kontaktujte nás:

JUDr.  Elena Júdová, PhD., univ. doc. |
JUDr. Elena Júdová, PhD., univ. doc.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
elena.judova@umb.sk
151 
048 446 3151
JUDr. Miloš Levrinc, PhD. |
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
milos.levrinc@umb.sk
154 
048 446 3154

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB