Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Najnovšie zmeny zákonov z júna 2023

Dobrý deň,

prinášame Vám najnovšie zmeny zákonov z júna 2023. V tomto prehľade nájdete najdôležitejšie novelizácie zákonov nadobúdajúce účinnosť v predmetných mesiacoch a zákony s najväčším počtom zmien.

Priamo pri paragrafoch slovenských zákonov nájdete už nielen slovenskú, ale aj komplexnú českú judikatúru Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Ústavního soudu ČR a rozsudky Vrchných a Krajských súdov ČR, čím sme zdvojnásobili počet judikatúry označenej pri paragrafe zákona ako  JUD SK a JUD CZ s uvedením počtu judikátov.

Ostatné predpisy môžete nájsť prehľadne zoradené podľa účinnosti alebo platnosti v jednotlivých mesiacoch na stránke zakony.judikaty.info.
Po kliknutí na ZMENY (...) sa Vám zobrazí prehľadný súhrn všetkých zmien predpisu k danému dátumu a pod voľbou DS (...) nájdete dôvodovú správu k novelizácii predpisu.

 

Predpisy účinné od 1.6.2023

 

 

1.

Zákonník práce č. 311/2001

ZMENY (6)

DS (1)

2.

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005

ZMENY (3)

DS (2)

3.

Trestný poriadok č. 301/2005

ZMENY (13)

DS (2)

4.

Civilný sporový poriadok č. 160/2015

ZMENY (19)

DS (4)

5.

Civilný mimosporový poriadok č. 161/2015

ZMENY (5)

DS (4)

6.

Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015

ZMENY (1)

DS (2)

7.

Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom č. 97/1963

ZMENY (1)

DS (1)

8.

Zákon o stavebnom sporení č. 310/1992

ZMENY (3)

 

9.

Zákon o sudcoch a prísediacich č. 385/2000

ZMENY (1)

DS (1)

10.

Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže č. 4/2001

ZMENY (1)

DS (1)

11.

Zákon o prokuratúre č. 153/2001

ZMENY (5)

DS (3)

12.

Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001

ZMENY (1)

DS (2)

13.

Zákon o cenných papieroch č. 566/2001

ZMENY (6)

DS (1)

14.

Zákon o Súdnej rade Slovenskej republiky č. 185/2002

ZMENY (4)

DS (1)

15.

Zákon o Štátnej pokladnici č. 291/2002

ZMENY (4)

 

16.

Zákon o sídlach a obvodoch súdov SR č. 371/2004

ZMENY (8)

DS (3)

17.

Zákon o zdravotnej starostlivosti č. 576/2004

ZMENY (1)

DS (2)

18.

Zákon o Environmentálnom fonde č. 587/2004

ZMENY (4)

 

19.

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení č. 650/2004

ZMENY (1)

 

20.

Zákon o súdoch č. 757/2004

ZMENY (39)

DS (3)

21.

Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov č. 15/2005

ZMENY (6)

DS (1)

22.

Zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá č. 669/2007

ZMENY (7)

DS (1)

23.

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti č. 297/2008

ZMENY (1)

DS (2)

24.

Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami č. 414/2012

ZMENY (19)

DS (1)

 

Predpisy účinné od 4.6.2023

 

 

25.

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva č. 180/2014

ZMENY (2)

DS (2)

 

Predpisy účinné od 22.6.2023

 

 

26.

Obchodný zákonník č. 513/1991

ZMENY (3)

 

27.

Zákon o účtovníctve č. 431/2002

ZMENY (17)

 

Ostatné predpisy s účinnosťou od júna 2023 nájdete TU.

U nás nájdete vyše 68.000 KONSOLIDOVANÝCH ZNENÍ ZÁKONOV SR od roku 1945 A VŠETKY PODZÁKONNÉ PREDPISY, DÔVODOVÉ SPRÁVY A EURÓPSKE PREDPISY a JUDIKATÚRU NA JEDNOM MIESTE.

Pri §-och ZÁKONOV nájdete NAJNOVŠIU JUDIKATÚRU JUD, NAJNOVŠIE PRÁVNE VETY a MERITÁ ROZSUDKOV vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu!

VYTVORILI SME A VYLEPŠILI NÁSLEDUJÚCE FUNKCIE:
• predovšetkým sme sústredili všetky zákony a dokumenty na jedno miesto, takže pri každom
zákone máte zhromaždené všetko, čo sa týka daného zákona;
• môžete sledovať ČASOVÉ REZY HIST znení jednotlivých § priamo pri § alebo celé-konsolidované znenia zákonov tak, ako sa vyvíjali v čase;
• pri každom zákone nájdete dotknuté PODZÁKONNÉ PREDPISY PP, DÔVODOVÉ SPRÁVY DS a PREDPISY EÚ EU ;
• v texte zákona sa pohybujete intuitívne, pretože VŠETKY ODKAZY V TEXTE ZÁKONOV SÚ PRELINKOVANÉ, takže si môžete bez kliku zobraziť znenie iného § alebo zákona, na ktorý daný
§ odkazuje;
PREDIKCIA, pomocou ktorej nájdete právny predpis rýchlejšie a veľa ďalších užitočných
drobností na zefektívnenie vašej práce.

Budeme veľmi vďační za vaše pozitívne aj negatívne postrehy a pripomienky, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať.

S pozdravom
tím judikaty.info

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB