RSS RSS

Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Jean Monnet Action – European Module: "European Private International Law", Ref. 04/0193

Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch

Financovaný zo Sociálneho fondu EÚ

Vplyv judikatúry súdov Európskej únie na vnútroštátne právo jej členských štátov

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela