Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Dávid Maukš

Odkaz, zabudnutý inštitút dedičského práva

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2022.9.4.283-297

MAUKŠ, D. 2022. Odkaz, zabudnutý inštitút dedičského práva. In Štát a právo [online]. 2022, vol. 9, no. 4. pp. 283-297 [cit. dátum citovania]. ISSN 2644-643X. Available at: https://doi.org/10.24040/sap.2022.9.4.283-297          

 

Abstrakt: Príspevok analyzuje inštitút odkazu, jeden z najstarších inštitútov dedičského práva vo svete. Poukáže na jeho rímsko-právny základ, historický vývoj v tomto období a následnú recepciu odkazu v uhorskom obyčajovom práve. Následne sa pozrie na daný inštitút v občianskom zákonníku z roku 1950 na našom území. Exegetickou a historickou výkladovou metódou rozoberie dôvody obmedzenia tohto inštitútu, spôsob a možnosti využitia odkazu podľa občianskeho zákonníka z roku 1950. Záverom priblíži pojem „singulárna sukcesia“ podľa občianskeho zákonníka z roku 1964 a vysvetlí základné rozdiely medzi týmto pojmom a klasickým inštitútom odkazu z čias rímskeho práva. Predkladaný príspevok taktiež otvára otázku, či je potrebné takýto dedičskoprávny inštitút znovu zaviesť do nášho právneho poriadku tak, ako to urobila v roku 2012 napríklad Česká republika.

 

Kľúčové slová: odkaz; občiansky zákonník z roku 1950; občiansky zákonník z roku 1964; rímske dedičské právo; pramene rímskeho práva; singulárna sukcesia; uhorské obyčajové právo; socialistické právo; falcidiánska kvarta.

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB