print

Jozef Michalko

MOŽNÉ VÝCHODISKÁ VPLYVU ELEKTRONIZÁCIE TRESTNÉHO SÚDNICTVA NA POSTAVENIE ZNALCA V TRESTNOM KONANÍ

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.svp.190-198

Abstrakt

Príspevok pod názvom Možné východiská vplyvu elektronizácie trestného súdnictva na postavenie znalca v trestnom konaní sa zaoberá problematikou zvyšovania dôveryhodnosti justície v Slovenskej republike v očiach verejnosti využívaním prvkov elektronizácie trestnej justície. Autor v príspevku v stručnosti objasňuje postavenie znalca v trestnom konaní, jeho význam a podstatu pre trestné konanie, pričom sa snaží priniesť nové východiská pri ustanovovaní znalca v trestnom konaní s využitím elektronického systému.

Kľúčové slová:

súdny znalec, dokazovanie v trestnom konaní, elektronizácia, trestné konanie

Prílohy ku stránke:
  1. Jozef Michalko.pdf Jozef Michalko (356 KB)
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela