print

Boris Balog – Daniel Krošlák

NÚDZOVÝ STAV – ZÁKLADNÁ KOMPARATISTIKA

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.svp.20-36

Abstrakt

Predložený príspevok skúma núdzový stav, jeho charakter, význam a využitie v demokratickom a právnom štáte. Zameriava sa na základné parametre núdzového stavu, a to najmä formálne a vecné podmienky jeho vyhlásenia, trvanie núdzového stavu a jeho limity. Príspevok hodnotí núdzový stav a jeho základné parametre aj z komparatívneho hľadiska.

Kľúčové slová:

núdzový stav, základné práva a slobody, princíp proporcionality

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela