print

Daniela Galátová

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PO ROZSUDKU SCHREMS II

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.svp.77-83

Abstrakt

Článok sa venuje spracúvaniu osobných údajov mimo územia EÚ a EEAA. Prenos osobných údajov je v dobe čoraz zvyšujúcej sa digitalizácie na dennom poriadku. Právna úprava Európskej únie doposiaľ umožňovala prenos osobných údajov do Spojených štátov amerických na základe Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016, ktoré však bolo 21. augusta 2020 vyhlásené Súdnym dvorom EÚ za neplatné. Príspevok obsahuje jednak všeobecné informácie o prenose osobných údajov, ako aj stručný rozbor samotného rozhodnutia. V neposlednom rade sa venuje praktickým dopadom vyplývajúcich z tohto rozsudku.

Kľúčové slová:

osobné údaje, GDPR, Schrems II, prenos osobných údajov, mechanizmy ochrany prenosu osobných údajov

pdf súbor

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela