print

Peter Benkovský

PRÁVA A POVINNOSTI DAŇOVÝCH SUBJEKTOV V OBDOBÍ PANDÉMIE COVID-19 VO VZŤAHU K DANI Z PRÍJMU

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.svp.37-49

Abstrakt

Rok 2020 je a aj navždy bude spojený so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Vzniknutá situácia je pre všetkých nová a jedinečná. Nasledujúci príspevok sa venuje právam a povinnostiam daňových subjektov vo vzťahu k dani z príjmu, ktoré bolo potrebné z dôvodu vzniknutej pandemickej situácie upraviť.

Kľúčové slová:

Daňový subjekt. Práva a povinnosti. Lehota na podanie daňového priznania. Daň z príjmu. Daňové priznanie.

Prílohy ku stránke:
  1. Peter Benkovský.pdf Peter Benkovský (378 KB)
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela