RSS RSS print

Doktorandi

Interní doktorandi

Mgr. Miroslava Dolíhalová  | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Miroslava Dolíhalová
Doktorandka, II. ročník 
 
miroslava.dolihalova@umb.sk
147 
Mgr. Dominika Kubošiová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Dominika Kubošiová
Doktorandka, II. ročník 
 
dominika.kubosiova@umb.sk
147 
JUDr. Marica Pirošíková | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Marica Pirošíková
Doktorandka, I. ročník 
 
marica.pirosikova@umb.sk
 
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela