Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Katedra obchodného a finančného práva

Oznamy

Kde nás nájdete:

Katedra obchodného a finančného práva PrF UMB
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica

2.poschodie

Profil katedry

Katedra obchodného a finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zabezpečuje predovšetkým výučbu ťažiskového predmetu z oblasti súkromného práva, ktorým je obchodné právo. Súčasne má silné väzby na občianske právo, v dôsledku čoho podáva v rámci pedagogického procesu výklad prevažujúcej časti súkromného práva.

Trhová ekonomika je založená na súkromnom podnikaní, ktorého právnu reguláciu zabezpečujú najmä právne predpisy, ktoré patria z hľadiska pedagogického do obchodného práva. Takto katedra v rámci výučby obchodného práva poskytuje budúcim absolventom právnickej fakulty nevyhnutné vedomosti pre aplikačnú prax, pretože podľa štatistík a poznatkov z právnej praxe, prevažná časť absolventov sa v praxi venuje obchodnému právu. V rámci výučby obchodného práva poskytuje katedra cenné poznatky potrebné aj pre ostatné pozitívno-právne predmety, ktoré sa vyučujú na fakulte týkajúce subjektov práva. V tejto oblasti je kladený dôraz na obchodné spoločnosti, družstvá, podnikateľov – fyzické osoby a supranacionálne právne formy, ktoré tvoria rozhodujúce podnikateľské subjekty.

Podnikanie má v mnohých oblastiach aj verejnoprávne aspekty, a preto katedra zabezpečuje v potrebnom rozsahu súčasne výučbu hospodárskeho práva, čím absolvent získa ucelené a komplexné poznatky o právnej regulácii podnikania a fungovaní trhovej ekonomiky.

Členovia katedry sú si vedomí toho, že okrem poznania základných inštitútov a právno-teoretických aspektov vyučovaných predmetov, je nevyhnutné pripraviť absolventov právnickej fakulty na aplikačnú prax. Z týchto dôvodov katedra ponúka v rámci povinne voliteľných a výberových predmetov najmä také predmety, ktoré sú vyslovene orientované na výkon právnickej profesie. V rámci týchto predmetov realizuje katedra so študentmi každoročne simulovaný súdny spor v pojednávacej miestnosti fakulty, ako aj Krajského súdu v Banskej Bystrici a prípravu rôznych právnych dokumentov, ktoré sa v právnej praxi najviac vyskytujú (žaloby, zmluvy, právne analýzy, apod.). 

Katedra úzko spolupracuje s príbuznými katedrami právnických fakúlt na Slovensku a v zahraničí, a jej členovia sa zúčastňujú domácich a medzinárodných konferencií. Zároveň pôsobia ako členovia komisií pre doktorandské, habilitačné a inauguračné konania, resp. vystupujú v týchto konaniach ako oponenti. V rámci riešenia výskumných úloh katedra úspešne riešila projekt VEGA č. 1/0625/09: „Insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky" a projekt VEGA č. 1/0894/12: „Právne postavenie veriteľa pri vymáhaní pohľadávok".

Členovia katedry

prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
Funkcia: Vedúci katedry
Zaradenie: Profesor
doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD., univ. prof.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Profesor
JUDr. Monika Némethová, PhD., univ. doc.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Docentka
JUDr. Lenka Ušiaková, PhD., univ. doc.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
JUDr. Tatiana Jamrichová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
JUDr. Michal Úradník, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Jakub Dzimko, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
Ing. Barbora Mazúrová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Ľubica Koleničová
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB