print

Zmluvná spolupráca na úrovni fakulty

BILATERÁLNE DOHODY
UZATVORENÉ S PRÁVNICKOU FAKULTOU UMB
V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+
 
 
Belgicko:
HELMo – Haute Ecole Libre Mosane, Liége 
doba trvania: 2015/16 – 2020/21
* požadovaná znalosť jazyka: FR - B1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulharsko:
Plovdiv University Paisii Hilendarski
doba trvania: 2018/19 – 2020/21
* požadovaná znalosť jazyka: BG / EN - B1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Česká republika:
Metropolitní univerzita Praha 
doba trvania: 2015 – 2021
* požadovaná znalosť jazyka: EN or CZ - B1
 
Masaryk University, Brno - len mobilita výučba
doba trvania: 2014 – 2021
 
Západočeská univerzita, Plzeň
doba trvania: 2015 – 2021
* požadovaná znalosť jazyka: EN or CZ - B2
 
STING ACADEMY, Brno
doba trvania: 2016/2017 – 2020/2021
* požadovaná znalosť jazyka: EN or CZ - B1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estónsko:
University of Tartu, Tartu
doba trvania: 2017/18 – 2020/21
* požadovaná znalosť jazyka: EN or EST - B2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Francúzsko:
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
doba trvania: 2014 – 2020/2021 
* požadovaná znalosť jazyka:FR - B1
 
Université de Nantes
doba trvania: 2015 – 2021
* požadovaná znalosť jazyka: FR or EN - B1 (incoming students must attend intensive French language course at Nantes Uni)
 
Université de Grenoble
doba trvania: 2016 - 2021
* požadovaná znalosť jazyka: FR - B2 or EN - C1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chorvátsko:
University of Rijeka
doba trvania: 2017 – 2020/2021
* požadovaná znalosť jazyka: EN or CRO - B2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Litva:
Mykolo Romerio Universitetas, Vilnius
doba trvania: 2018/2019 - 2020/2021 
* požadovaná znalosť jazyka: EN - B2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lotyšsko:
University of Latvia, Riga
doba trvania: 2019 - 2021 
* požadovaná znalosť jazyka: EN - B1 for several programs and courses for exchange students
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Macedónsko (severné):
University "St. Kliment Ohridski", Bitola
doba trvania: 2017 – 2018/19 - 2020/21 
* požadovaná znalosť jazyka: EN - B2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nemecko:
Universität Leipzig - len mobilita výučba
doba trvania: 2018/19 - 2020/21 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poľsko:
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 
doba trvania: 2014 – 2021
* požadovaná znalosť jazyka: PL or EN - B1
 
Adam Mickiewicz University in Poznan
doba trvania: 2014 – 2021
* požadovaná znalosť jazyka: PL or EN - B1 
 
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
doba trvania: 2014 – 2021
* požadovaná znalosť jazyka: PL or EN - B1
 
 
The Angelus Silesius State School of Higher Vocational Education in Walbrzych
doba trvania: 2014 – 2021
* požadovaná znalosť jazyka: PL or EN - B1
 
Opole University 
doba trvania: 2014 – 2021
* požadovaná znalosť jazyka: PL - B1 or EN - B2 (formal language confirmation from the home university)
 
Jagiellonian University in Kraków
doba trvania: 2017 – 2020/2021
* požadovaná znalosť jazyka: EN - B2
 
Mieszko I School of Education and Administration, Poznan
doba trvania: 2017 – 2020/2021 
* požadovaná znalosť jazyka: PL - B1 or EN - B2
 
Jan Kochanowski University in Kielce
doba trvania: 2017 – 2020/2021
* požadovaná znalosť jazyka: EN or PL - B2
 
University of Wroclaw
doba trvania: 2014/15 – 2020/2021
* požadovaná znalosť jazyka: PL or EN - B2
 
• Maria Curie-Sklodowska University, Lublin
doba trvania 2017/2018 - 2021
* požadovaná znalosť jazyka: EN (selected courses) - B2 or PL - B1
 
University of Security in Poznan - len mobilita výučba a školenie
doba trvania: 2017/18 – 2020/21
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rakúsko:
Universität Salzburg, Salzburg 
doba trvania: 2014 – 2021
* požadovaná znalosť jazyka: GE or EN - B2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slovinsko:
University of Ljubljana
doba trvania: 2014 – 2021
* požadovaná znalosť jazyka: EN or SI - B2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Španielsko:
Universidad de Valladolid, Valladolid
doba trvania: 2014 – 2021
* požadovaná znalosť jazyka: ES - B1
 
Universidad Francisco de Vitoria, Madrid
doba trvania: 2014 – 2021 
* požadovaná znalosť jazyka: ES - B1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Taliansko:
University of SIena, Siena
doba trvania: 2017 - 2021
* požadovaná znalosť jazyka: IT - A2/B1 or EN - B1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turecko:
Istanbul Üniversitesi, Istanbul
doba trvania: 2014 - 2021 
* požadovaná znalosť jazyka: EN - B1 or TR - B1
 
Yeditepe University, Istanbul 
doba trvania: 2014 – 2021
* požadovaná znalosť jazyka: EN - B1 
 
Kadir Has University, Istanbul
doba trvania: 2015 – 2021 
* požadovaná znalosť jazyka: EN - B2 or TR - B2
 
Antalya Bilím University, Antalya - nová zmluva
doba trvania: 2021 - 2027
* požadovaná znalosť jazyka: EN - B1 or TR - B1
 
Bahcesehir University, Istanbul
doba trvania: 2019 - 2021 
* požadovaná znalosť jazyka: EN or TR - B1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici uprednostňuje v rámci KA103 mobility na tieto inštitúcie:

-          FR Rennes II

-          FR Lorient

-          SE Dalarna

-          DE Flensburg

-          IE Limerick

-          BG Plovdiv

-          ES Santiago de Compostela

 

 

 * je povinnosťou študenta oboznámiť sa ešte pred podaním si prihlášky na mobilitu Erasmus+  s podmienkami prijatia a jazykovej znalosti zahraničného študenta programu Erasmus+ na jednotlivej univerzite prostredníctvom ich webových stránok (sekcia International Relations/Erasmus+) 
 

 

Zoznam univerzít s platnou ECHE chartou: https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/mobility/erasmus/ka1-europske-mobility/zoznam-univerzit-s-platnou-eche-chartou.html

Medzinárodná spolupráca na úrovni Univerzity Mateja Bela: https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/medzinarodna-spolupraca/medzinarodne-bilateralne-zmluvy-platne-na-urovni-umb.html

 
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela