print

Rastislav Funta

ZODPOVEDNOSŤ LETECKÝCH DOPRAVCOV A PRÁV A CESTUJÚCICH

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.svp.61-76

Abstrakt

Rôzne právne rámce a ideológie ovplyvnili rozvoj viacúrovňovej regulácie civilného letectva vzhľadom na ochranu spotrebiteľa a režimov obmedzenej zodpovednosti. Takýto vývoj sa odráža v pokroku na medzinárodnej úrovni po tom, čo medzinárodná organizácia pre civilné letectvo prijala základné zásady ochrany cestujúcich v leteckej doprave. Tento článok diskutuje o ochrane spotrebiteľa a zodpovednosti leteckých dopravcov v oblasti leteckej dopravy. Článok sa rovnako zaoberá existujúcim medzinárodným právom v oblasti zodpovednosti leteckých dopravcov a režimami práv cestujúcich v EÚ a USA.

Kľúčové slová:

Ochrana spotrebiteľa, medzinárodná organizácia civilného letectva, zodpovednosť leteckých dopravcov, EU, USA

 

Prílohy ku stránke:
  1. Rastislav Funta.pdf Rastislav Funta (401 KB)
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela