Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Občianske právo procesné I.

Cieľom výučby predmetu Občianske právo procesné I. je poskytnúť poslucháčom poznatky v tzv. civilnom procese ako najstaršej a najrozvinutejšej procesnej forme, pričom znalosti základných pojmov a inštitútov sú východiskom aj pre štúdium iných druhov procesov. Pri výučbe sa kladie dôraz najmä na správne pochopenie podstaty občianskeho procesu, na získanie poznatkov o tom, ako občiansky proces funguje, aké sú jeho ciele a tiež akými metódami dosahuje tieto zámery. Samotná pozornosť sa v rámci výučby tohto predmetu venuje aj problematike organizácie súdov, ich štrukturálnemu členeniu a zásadám organizácie v činnosti súdov.

V rámci výučby Občianskeho práva procesného I. sa študent postupne oboznámi s: Pojmom, povahou a prameňmi občianskeho práva procesného; Systematikou procesných predpisov; Vzťahom občianskeho práva hmotného a procesného, Charakteristikou civilného procesu; Princípmi a zásadami civilného procesu; Účelom a povahou civilného procesu; Právomocou súdov – pojem charakteristika; Príslušnosťou súdov - vecná, miestna a funkčná príslušnosť; Sranami sporu – ich procesnou subjektivitou a procesnou spôsobilosťou a priebehom konania na súde.

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB