Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Stáž na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja

Ako výsledok spolupráce medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) a Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) sa podarilo vytvoriť priestor na zabezpečenie stáží pre študentov UMB na viacerých úsekoch Úradu BBSK, ktoré sú určené aj pre študentov Právnickej fakulty UMB.

Časový rámec neplatených stáží je zo strany Úradu BBSK flexibilný a bude výsledkom dohovoru medzi študentom a Úradom BBSK.

Absolvovanie stáže na Úrade BBSK je možné považovať za absolvovanie potrebnej stáže v rámci predmetu Právna klinika stáží.

V prípade záujmu o absolvovanie niektorej zo stáží alebo otázok je potrebné kontaktovať riaditeľku Ústavu klinického vzdelávania PrF UMB: 

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 154 
048 446 3154

 

Zoznam ponúkaných stáží:

Kancelária podpredsedu BBSK

 • Analytik (vyhľadávanie dát pre analýzy, spracovávanie zozbieraných dát)
 • Marketingový asistent (správa sociálnych sietí podpredsedu BBSK, grafické a dizajnová návrhy)

Oddelenie verejného obstarávania

 • Odborný referent pre verejné obstarávanie - právnik (príprava súťažných podkladov, príprava zmlúv do súťažných podkladov, oboznamovanie s procesom verejného obstarávania)
 • Odborný referent pre verejné obstarávanie - matematik/ekonóm (nastavenie multiriteriálnych hodnotení súťaží, analýzy trhu pre vyhlásením súťaže, oboznamovanie s procesom verejného obstarávania)

Odbor správy majetku

 • Odborný referent pre správu majetku (administratívne práce súvisiace s agendou správy majetku a vnútornej prevádzky, spracovanie, kontrola a dopĺňanie dát, príprava spisov na odovzdanie do registratúry)
 • Odborný referent pre vnútornú preádzku (administratívne práce súvisiace s agendou správy majetku a vnútornej prevádzky, spracovanie, kontrola a dopĺňanie dát, príprava spisov na odovzdanie do registratúry
 • Odborný referent - energetik (administratívne práce súvisiace s agendou správy majetku a vnútornej prevádzky, spracovanie, kontrola a dopĺňanie dát, príprava spisov na odovzdanie do registratúry)

Oddelenie správy registratúry

 • Odborný referent pre registratúru (spracovávanie spisov v registratúrnom stredisku, spracovávanie databázy adresára, korekcia zverejňovaných zmlúv)

Odbor školstva

 • Odborný referent pre školstvo (vytváranie elektronickej databázy škôl a školských zariadení, pomoc pri archivovaní, kopírovaní, korešpondencii, vytváranie zoznamov, prezenčných listín na rôzne akcie a workshopy, plánovanie špeciálnych akcií a workshopov, príprava propagačných materiálov, pozvánok, sumarizácia podkladov pri určovaní počtu žiakov 1. ročníka, pomoc pri spracovaní a vyhodnocovaní dát, sledovanie aktualizácie školských zákonov a noviniek na stránke MŠVVaŠ SR)

Oddelenie kultúry

 • Odborný referent pre kultúru (hodnotenie marketingu v kultúrnych inštitúciách BBSK, správa webových stránok, prezentovanie a propagácia podujatí)
 • Odborný referent pre kultúru (spracovanie štatistických prehľadov, spracovanie podkladov k návrhu rozpočtu, vyhodnocovanie činností kultúrnych inštitúcii BBSK, spracovanie ucelených prehľadov)

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB