Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Jana Žuľová - Monika Minčičová

DISKREPANCIA POSUDKOVÝCH ZÁVEROV PODĽA ZÁKONA O OCHRANE VEREJNÉHO ZDRAVIA A ZÁKONNÍKA PRÁCE

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.07.05.2021.ssp.338-348

 

Abstrakt

Lekársky posudok je právne relevantný doklad obsahujúci informáciu o zdravotnej (ne)spôsobilosti fyzickej osoby alebo zamestnanca na prácu. Lekárom určený záver má priamy dosah na ďalší priebeh pracovnoprávneho vzťahu. Vzhľadom na závažnosť vyvolaných dôsledkov lekárskeho posudku pre dotknuté subjekty pracovnoprávneho vzťahu je dôležitá jednoznačnosť jeho záveru. Cieľom príspevku je poukázať na nesúlad posudkových záverov predpokladaných zákonom o ochrane verejného zdravia a Zákonníkom práce na konkrétnych pracovnoprávnych situáciách a predstaviť možný postup preklenutia tejto rozpornosti v právnom stave de lege lata a de lege ferenda.

Kľúčové slová

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu, posudkové závery, zákon o ochrane verejného zdravia, Zákonník práce.

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB