Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Katedra dejín štátu a práva

Kde nás nájdete:

Katedra dejín štátu a práva PrF UMB
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica

Profil katedry

Katedra zabezpečuje výučbu propedeutických predmetov priamo patriacich, ako aj úzko súvisiacich s odbormi rímske právo (právna romanistika, lektúra rímskych textov, právnická latinčina), dejiny štátu a práva (na území Slovenska, ako i všeobecné, resp. svetové dejiny štátu a práva), cirkevné a konfesijné právo. Jej úlohou a cieľom je podať základné informácie o štáte a práve v ich historickom kontexte a napomôcť tak k uvedomovaniu si dosahu historického vývoja vied o štáte a práve pre súčasnosť a moderný legislatívny vývoj. Okrem toho katedra zabezpečuje tiež metodologické predmety, zamerané na prípravu, tvorbu, kvalitné spracovanie a úspešnú obhajobu záverečných bakalárskych a diplomových prác v študijnom odbore právo. 

Katedra dejín štátu a práva zabezpečuje nasledovné povinné predmety: Rímske právo I., Rímske právo II., Roman Law, Dejiny štátu a práva na území Slovenska I., Dejiny štátu a práva na území Slovenska II., Dejiny práva štátov Európy a USA, Metodika spracovania záverečnej práce. Z povinne voliteľných predmetov zabezpečuje: Cirkevné právo, Konfesijné právo, Právnická latinčina I., Právnická latinčina II., Právny poriadok v Československu po roku 1945, Vývoj inštitútov súkromného práva (v magisterskom štúdiu), ako aj povinne voliteľné predmety v cudzích jazykoch: Roemisches Recht mit Bezug auf das geltende Privatrecht (v nemeckom jazyku) a v anglickom jazyku Roman Foundations of Modern Private Law a predmet Social and Legal Interaction in Central Europe. Z výberových predmetov katedra ponúka: Dejiny diplomacie, České právne dejiny, Lektúra rímskych textov, Vývoj právnického stavu a právnických profesií, Vývoj právnej terminológie, Vývoj právneho postavenia menšín v Európe a Metodológia vedeckej práce.

Členovia katedry

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.
Funkcia: Vedúca katedry
Zaradenie: Docentka
prof. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Profesor
doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
Mgr. Zuzana Mičková, PhD.
Funkcia: Tajomníčka
Zaradenie: Odborná asistentka
JUDr. Alexandra Letková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Ľubica Koleničová
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa

Doktorandi

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB