Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Editorial board / Edičná rada

EDITORIAL BOARD

Presidents of the Editorial Board:

prof. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. Faculty of Law, Matej Bel University

Vice-Presidents of the Editorial Board:

Mult. Dr.h.c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. Faculty of Law, Matej Bel University

Dr.h.c. prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc. The Faculty of Mass Media Communication at the University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava

Members:

prof. Dr. habil. Jozef Ciagwa The Faculty of Law and Administration at the University of Silesia

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc. Faculty of Law, Comenius University in Bratislava

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA Janko Jesensky Faculty of Law, Danubius University

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., ml. Academy of the Police Force in Bratislava

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. Faculty of Law, Pavol Jozef Šafárik University in Košice

Mult. Dr.h.c. prof. JUDr. Viktor Porada, DrSc. University of Karlovy Vary

Prof. Habil. Dr. Gintaras Švedas, Faculty of Law, Vilnius Univesity, Vilnius, Lithuania

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. Faculty of Law, Pavol Jozef Šafárik University in Košice 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. Faculty of Law, Comenius University in Bratislava

dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN, Polish Academy of Sciences, Institute of Legal Sciences, Warsaw, Poland

doc. JUDr. Pavel Salák, PhD. Faculty of Law, Masaryk University in Brno

doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD. The Institute of Military History, Bratislava

dr hab. Piotr Szymaniec, prof. PWSZ, Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych -Wałbrzych, Poland

doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc. The Police Academy of the Czech Republic in Prague

Executive editor and member of editorial board:

JUDr. Aneta Kšenžighová, MBA Faculty of Law, Matej Bel University


REDAKČNÁ RADA

Predseda redakčnej rady:

prof. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela

Podpredsedovia redakčnej rady:

Mult. Dr.h.c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela

Dr.h.c. prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda

Členovia:

prof. Dr. habil. Jozef Ciagwa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc. Právnická fakulta Univerzity Komenského

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká škola Danubius

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., ml. Akadémia policajného zboru

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

Mult. Dr.h.c. prof. JUDr. Viktor Porada, DrSc. Vysoká škola Karlovy Vary

Prof. Habil. Dr. Gintaras Švedas, Faculty of Law, Vilnius Univesity, Vilnius, Lithuania

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. Právnická fakulta Univerzity Komenského

dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN, Polish Academy of Sciences, Institute of Legal Sciences, Warsaw, Poland

doc. JUDr. Pavel Salák, PhD. Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne

doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD. Vojenský historický ústav

dr hab. Piotr Szymaniec, prof. PWSZ, Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych -Wałbrzych, Poland

doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc. Policejní akademie České republiky v Praze

 

Výkonný redaktor a člen redakčnej rady:

JUDr. Aneta Kšenžighová, MBA Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB