Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

VII. ročník - Ozveny právnych dejín v súčasnosti (2022)

Katedra dejín štátu a práva srdečne pozýva na 7. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Banskobystrická škola právnych dejín“, nazvanej OZVENY PRÁVNYCH DEJÍN V SÚČASNOSTI. Medzinárodná vedecká konferencia sa bude konať v dňoch 26. – 27. mája 2022 (štvrtok, piatok) na pôde Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Komenského 20, Banská Bystrica.

 

Konferencia vychádza z úvah, že prepájanie, vplyv a inšpirácia historickými právnymi inštitútmi má pre súčasné právo nepochybne svoju cenu a význam. Mnohé dávne inštitúty sa časom vyvinuli do inej podoby, zaznamenali hodnotovú či kvalitatívnu premenu, niektoré úplne zanikli, iné zas nachádzajú potenciál svojej obnovy v kontexte moderných rekodifikácií. To všetko svedčí o životnom kolobehu i v rovine práva a jeho inštitútov. Konferencia má teda ambíciu vytvoriť širokú platformu pre vedecké zdieľanie názorov na presahy práva z minulosti do súčasnosti, na ozvy, odozvy a ozveny právnych dejín v súčasnosti. Za osobitne zaujímavú oblasť pre diskurz považujú organizátori konferencie   zmeny v práve v turbulentnom období po druhej svetovej vojne a ich presah do súčasného právneho poriadku. V tomto kontexte možno uvažovať o okruhoch príspevkov týkajúcich sa napr. zániku právnych inštitútov v rokoch 1945 - 1948/50 a návratu k nim v 21. storočí, osobitnou témou môžu byť živé spory z minulosti ako trebárs obnova retribučných konaní, reštitúcie či pokusy o ne (znárodnených a skonfiškovaných majetkov), pokusy o právnu a spoločenskú rehabilitáciu, analýza zmien v československom právnom poriadku v rokoch 1945 - 1948/50 a podobne, a to všetko najmä v Slovenskej republike a Českej republike, pričom však táto limitácia nie je podmienkou. Vítané sú taktiež príspevky venujúce sa premene o odozvám starších právnych inštitútov ako aj ich hodnotám pre súčasnosť. Očakávané sú témy z najširšieho okruhu právnych vied, ktoré sú akokoľvek spojené s právno-historickými, právno-teoretickými, propedeutickými či pozitívno-právnymi aspektami práva a širokého spektra právnych inštitútov nielen na území Slovenskej republiky, Českej republiky, ale aj ostatných krajín.

 

V prípade záujmu prosíme o zaslanie záväznej prihlášky (na priloženom formulári) najneskôr do 11. mája 2022 spolu s potvrdením o zaplatení konferenčného poplatkuna e-mail: bbskolapravnychdejin@gmail.com

 

Podrobný odborný program s témami jednotlivých referátov bude všetkým účastníkom konferencie zaslaný elektronickou poštou po uzavretí prihlášok.

 

Bližšie informácie sú obsiahnuté v priloženej pozvánke.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB