RSS RSS print

Členovia katedry

Vedúci katedry

doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, člen Vedeckej rady a Akademického senátu PrF UMB 
Docent 
jaroslav.klatik@umb.sk
242 
048 446 3242

Profesori

Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
miroslav.kelemen@umb.sk
č. 244 
048 446 3244

Docenti

doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, člen Vedeckej rady a Akademického senátu PrF UMB 
Docent 
jaroslav.klatik@umb.sk
242 
048 446 3242
doc. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
ingrid.mencerova@umb.sk
246 
048 446 3246

Odborní asistenti

 JUDr. Miloš Maďar, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Miloš Maďar, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Milos.Madar@umb.sk
239 
048 446 3239

Výskumní pracovníci

JUDr. Zoltán Valentovič | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Zoltán Valentovič
Výskumný pracovník, Odborník z praxe, Koordinátor projektu APVV 
 
zoltan.valentovic@umb.sk
243 
048 446 3243

Asistenti

JUDr. Erik Elias | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Erik Elias
Vysokoškolský učiteľ, Tajomník katedry 
Asistent 
erik.elias@umb.sk
241 
048 446 3241

Nepedagogickí zamestnanci

Eva Kukulová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Eva Kukulová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
eva.kukulova@umb.sk
č. 162 
048 446 3162, 0918 901 723
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB