Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Právo duševného vlastníctva

Predmet Právo duševného vlastníctva (ďalej aj „PDV“) všeobecne predstavuje toto právne odvetvie v právnohistorických ako aj aktuálnych spoločenských súvislostiach. Obsahom predmetu je najmä: Úvod do PDV (pojem duševné vlastníctvo, pramene PDV, miesto PDV v systéme slovenského práva, systém PDV); Úlohy a postavenie Úradu priemyselného vlastníctva v SR; Práva priemyselného vlastníctva na výsledky technickej tvorivej činnosti (patentové právo chránených vzorov a topografií polovodičových výrobkov, šľachtické právo); Práva priemyselného vlastníctva na označenie (obchodné mená, ochranné známky, označenie pôvodu výrobkov); Autorské právo (ďalej aj „AP“) ako aj práva príbuzné autorskému právu (náčrt historického vývoja AP, predmet AP, subjekty AP, obsah AP, autorské osobnostné právo, autorské majetkové právo, zmluvné a zodpovednostné vzťahy v autorskom práve, práva výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a organizácií rozhlasu a televízie); Súťažné právo v súvislosti PDV (protimonopolné právo, nekalá súťaž) + mediálne právo v súvislostiach PDV (tlač, rozhlas, televízia, internet); Medzinárodnoprávne súvislosti PDV (medzinárodné dohovory na ochranu duševného vlastníctva, medzinárodné vládne a mimovládne organizácie na ochranu duševného vlastníctva, základné zásady medzinárodnej spolupráce pri ochrane duševného vlastníctva).

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB