print

Michal Sokol

KONCEPTUÁLNE ZMENY V PRÁVNEJ ÚPRAVE LIKVIDÁCIE OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.ssp.168-178

Abstrakt

Predmetom predloženého príspevku sú najdôležitejšie konceptuálne zmeny likvidácie obchodných spoločností vykonaných poslednou novelou Obchodného zákonníka. Autor sa venuje vstupu obchodnej spoločnosti do likvidácie, zisťovaním majetku obchodnej spoločnosti, preddavkom na likvidáciu ako aj zmenám v dodatočnej likvidácii obchodnej spoločnosti, ako aj subjektívnym hodnotením recentných zmien.

Kľúčové slová

Likvidácia obchodnej spoločnosti. Likvidátor. Preddavok na likvidáciu. Dodatočná likvidácia.

Prílohy ku stránke:
  1. Michal Sokol.pdf Michal Sokol (342 KB)
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela