print

Vladimír Segeš: Chovanec, Jaroslav

CHOVANEC, Jaroslav: Postavenie a ochrana národnostných menšín a etnických skupín v Slovenskej republike

 

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.1.100-101

Citácia: SEGEŠ, V. 2020. CHOVANEC, Jaroslav: Postavenie a ochrana národnostných menšín a etnických skupín v Slovenskej republike. In Štát a právo. [online]. 2020, vol. 7, no. 1. pp. 100-101. [cit. dátum citovania]. Available at: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.1.100-101 ISSN 1339-7753

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela