Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

OPH - vecné práva a dedičské právo

Cieľom výučby predmetu Občianske právo hmotné – vecné práva a dedičské právo, je poskytnúť študentovi informácie a vedomosti o predmetnej oblasti, ktorá je tak v bežnom živote, ako aj v právnej praxi , značne frekventovaná. Výučba sa zameriava najmä na vysvetlenie podstaty, základných pojmov, ako aj funkcie jednotlivých inštitútov vecného a dedičského práva. Zároveň, absolvovaním tohto predmetu by si mal študent osvojiť poznatky o právnej úprave vecného práva a dedičského práva a dokázať aplikovať teoretické poznatky v praxi. V rámci vecného práva sa študent postupne oboznámi s podstatou vlastníckeho práva, jeho výkonom a ochranou, druhmi spoluvlastníctva, držbou a vecnými právami k cudzím veciam. V oblasti dedičského práva študent získa vedomosť o podstate a funkcii dedenia. Oboznámi sa tak z teoretického, ako aj praktického hľadiska, s predpokladmi dedenia, s dedičskými titulmi (dedenie zo závetu a dedenie zo zákona), ako aj procesom nadobúdania dedičstva.     

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB