Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

JUDr. Michal Úradník, PhD.

Kontakt

  • Katedra obchodného a finančného práva
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Odborný asistent
Komenského Komenského
97401 Banská Bystrica
Slovensko

Kde ma nájdete:

Kancelária:
148

Telefón:
048 446 3148

Konzultačné hodiny

Pondelok08:00 - 08:40
Utorok-
Streda08:00 - 08:4013:50 - 15:10
Štvrtok-
Piatok-
Študent má povinnosť vopred si dohodnúť presný termín konzultácie prostredníctvom e-mailu.

Profesijná charakteristika

JUDr. Michal Úradník, PhD. je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2019) a v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre obchodného a finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na ktorej v roku 2021 získal akademický titul JUDr. a po úspešnom obhájení dizertačnej práce v roku 2022 aj akademický titul philosophiae doctor (PhD).

V rámci svojej vedeckej činnosti sa venuje právu finančného trhu, správe daní a poplatkov, ako aj ústavnoprávnej oblasti. Je spoluautorom vedeckej monografie Uprednostnenie právneho materializmu ako základná požiadavka moderného právneho štátu, autorom niekoľkých štúdií charakteru vedeckej monografie, ako napríklad Dohľad nad finančným trhom ‒ vybrané legislatívne aspekty (Slovenská republika, Česká republika a Rakúska republika), Miestne dane s akcentom na elektronický systém vedenia daňového exekučného konania, Reklama ako (ne)daňový výdavok, Komparácia proklamovaných cieľov počas funkčného obdobia vlády Slovenskej republiky v rokoch 2016 ‒ 2020 v intenciách právnej úpravy finančného a daňového práva, ako aj spoluautorom vysokoškolských učebníc Ústavné súdnictvo v Slovenskej republike, Ústavné súdnictvo v Slovenskej republike - doplnené a prepracované vydanie, Daňové právo, Daňové právo 2. doplnené vydanie, Rozhodovacie a kontrolné orgány ochrany práva a autorom a spoluautorom viacerých vedeckých a odborných štúdií a príspevkov.

Rovnako tak ako člen riešiteľských kolektívov participoval na grantovom projekte KEGA č. 030UMB-4/2021 „Inteligentná učebnica daňového práva“ a grantovom projekte VEGA č. 1/0619/21 „Hodnoty v práve“.

Kontaktný formulár

=
148
048 446 3148
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB