JUDr. Adrián Vaško, PhD.

Kontakt

  • Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Odborný asistent


Kde ma nájdete:

Kancelária:
153

Telefón:
048 446 3153

Konzultačné hodiny

Pondelok13:45 - 16:00
Utorok-
Streda10:30 - 12:00
Štvrtok-
Piatok-
Študent má povinnosť vopred sa nahlásiť pedagógovi na konzultáciu alebo vopred si dohodnúť presný termín konzultácie na mail : adrian.vasko@umb.sk, alebo prostredníctvom sekretariátu katedry: alexandra.rysova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Vysokoškolské štúdium ukončil na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v roku 1996. V roku 1999 úspešne obhájil rigoróznu prácu a vykonal rigoróznu skúšku. Pracoval v bezpečnostných zložkách SR ako aj na Ministerstve zahraničných vecí SR, vrátene pôsobenia na Veľyslanectve SR v Moskve. V rokoch 2013-2015 pôsobil na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. V rokoch 2015-2020 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na katedre kriminálnej polície Akadémie Policajného zboru v Bratislave. V roku 2018 obhájil dizeratčnú prácu a vykonal dizertačnú skúšku v odbore Trestné právo. Od roku 2019 zastáva pozíciu odborného asistenta na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

Kontaktný formulár

=
153
048 446 3153
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela