JUDr. Adrián Vaško, PhD.

Kontakt

  • Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Odborný asistent


Kde ma nájdete:

Kancelária:
153

Telefón:
048 446 3153

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok14:30 - 17:30
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
Po dohode e-mailom. Link v MS Teams: https://lnk.sk/whns

Profesijná charakteristika

Vysokoškolské štúdium ukončil na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v roku 1996. V roku 1999 úspešne obhájil rigoróznu prácu a vykonal rigoróznu skúšku. Pracoval v bezpečnostných zložkách SR ako aj na Ministerstve zahraničných vecí SR, vrátene pôsobenia na Veľyslanectve SR v Moskve. V rokoch 2013-2015 pôsobil na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. V roku 2018 obhájil dizeratčnú prácu a vykonal dizertačnú skúšku v odbore Trestné právo.

Kontaktný formulár

=
153
048 446 3153
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela