JUDr. Juraj Takáč, PhD.

Kontakt

  • Katedra občianskeho práva, Katedra občianskeho a pracovného práva
  • Tajomník
  • Odborný asistent
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kde ma nájdete:

Kancelária:
č. 233

Telefón:
048 446 3233

Konzultačné hodiny

Pondelok09:20 - 10:40
Utorok10:20 - 12:00
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Juraj Takáč sa narodil v Banskej Bystrici, vyštudoval právo na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Po ukončení absolvoval ročné štúdium na Oxfordskej univerzite. Od roku 2011 pôsobí ako interný doktorand na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Ako odborný asistent na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty UMB pôsobí od roku 2012. Úspešne absolvoval advokátske skúšky. V rámci svojej pedagogickej činnosti sa snaží študentovi odborným, ale zrozumiteľným spôsobom poskytnúť čo najviac informácií z oblasti občianskeho práva hmotného. Zároveň v anglickom jazyku vyučuje základy práva duševného vlastníctva ako aj problematiku spotrebiteľského práva.

Kontaktný formulár

=
č. 233
048 446 3233
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela