doc. JUDr. Katarína Ševcová, PhD.

Kontakt

  • Katedra občianskeho práva, Katedra občianskeho a pracovného práva
  • Vysokoškolská učiteľka
  • Docentka
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kde ma nájdete:

Kancelária:
č. 228

Telefón:
048 446 3228

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok12:00 - 15:00
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
po mailovej dohode, pripojenie cez link https://lnk.sk/pvN7

Profesijná charakteristika

JUDr. Katarína Ševcová, PhD. sa narodila v Banskej Bystrici, je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Od ukončenia štúdia v roku 2002 pôsobí ako odborný asistent na Katedre občianskeho a pracovného práva Právnickej fakulty UMB. Doktorandské štúdium absolvovala na Právnickej Fakulte UK v Bratislava v odbore Občianske právo. V období 2003-2014 bola externým členom Rozkladovej komisie Úradu Priemyselného Vlastníctva SR. Absolvovala študijné pobyty na viacerých zahraničných univerzitách (napr. Univerzita Alicante, Univerzita Francisco de Vitoria Madrid, Univerzita Valladolid- Španielsko; Universidad de La Habana- Kuba; Univerzita Olsztyn- Poľsko). Rovnako stáž na Stálom zastúpení Slovenskej Republiky pri EÚ, Brusel (2008) a stáž v Európskej Komisii, Brusel, FPI - Foreign Policy Instruments (2012). Vo svojej vedeckej práci sa zameriava na problematiku Civilného práva procesného a Medicínskeho práva. Viedla kurzy vzdelávania mediátorov, bola riešiteľkou grantu VEGA- Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych práv po vstupe do EÚ ( 2009), je členkou Etickej komisie UMB.

Kontaktný formulár

=
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela