JUDr. Katarína Ševcová, PhD.

Kontakt

  • Katedra občianskeho práva, Katedra občianskeho a pracovného práva
  • Vysokoškolská učiteľka
  • Odborná asistentka
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kde ma nájdete:

Kancelária:
č. 228

Telefón:
048 446 3228

Konzultačné hodiny

Pondelok10:00 - 11:2012:00 - 13:0013:40 - 14:15
Utorok09:00 - 10:3011:10 - 12:00
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Katarína Ševcová sa narodila v Banskej Bystrici, vyštudovala právo na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Od ukončenia právnickej fakulty v roku 2002 dodnes pôsobí ako odborný asistent na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty UMB. Od roku 2003 dodnes je i externým členom Rozkladovej komisie ÚPV SR. Absolvovala študijné pobyty na Univerzite v Alicante, Španielsko, rovnako stáž na Stálom zastúpení SR pri EÚ, Brusel, 2008 a stáž v Európskej Komisii, Brusel, FPI - Foreign Policy Instruments, 2012. Jej pedagogická činnosť sa vyznačuje kvalitnou metodikou, odbornou náročnosťou a individuálnym prístupom k študentom. Vo svojej vedeckej práci sa zameriava na problematiku Občianskeho práva procesného a Medicínskeho práva.

Kontaktný formulár

=
č. 228
048 446 3228
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela