doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.

Kontakt

  • Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie
  • Vysokoškolská učiteľka
  • Docentka
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kde ma nájdete:

Kancelária:
č. 245

Telefón:
048 446 3245

Konzultačné hodiny

Pondelok13:00 - 14:40
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
Z dôvodu efektívnejšiej koordinácie na konzultácie je potrebné sa vopred dohodnúť prostredníctvom emailu.

Profesijná charakteristika

Doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. ukončila vysokoškolské štúdium v roku 1974 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, s vyznamenaním. Doktorandské štúdium absolvovala na Slovenskej akadémii vied v rokoch 1978 – 1984. V rokoch 1991 – 1992 absolvovala postgraduálne štúdium rímskeho práva na Universita Degli Studi di Roma „La Sapienza“.

V priebehu rokov 1997 až 2002 pôsobila na významných postoch na Úrade vlády SR, Ministerstve kultúry SR a v európskych inštitúciách v Bruseli. Pedagogicky a vedecky pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, a na Paneurópskej vysokej škole aktuálne vo funkcii prorektorky. Ako riaditeľka vedie Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky  UK v Bratislave. Je prezidentkou Slovenskej asociácie európskych štúdií. Je držiteľkou Jean Monnet Chair a držiteľkou viac než 32 ďalších slovenských i zahraničných grantov.  Prednášala na univerzitách v Poľsku, vo Francúzsku, na Malte, v Taliansku, na Ukrajine a v Bielorusku. Je členkou redakčnej rady Creative and Knowledge Society, European Studies, Notitiae ex Academia Bratislavensi Iursiprudentiae.  Pravidelne sa zúčastňuje a prednáša na vedeckých konferenciách po celom svete. Ovláda anglický, nemecký, ruský, český, taliansky, poľský a latinský jazyk.

Kontaktný formulár

=
č. 245
048 446 3245
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela