Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

prof. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD.

Kontakt

  • Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín
  • Vysokoškolská učiteľka
  • Profesorka
Komenského Komenského
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kde ma nájdete:

Kancelária:
160

Telefón:
048 446 3160

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda10:30 - 13:30
Štvrtok-
Piatok-
Na konzultáciu je potrebné nahlásiť sa vopred e-mailom a dohodnúť sa na konkrétnom termíne. Konzultačné hodiny sa môžu uskutočniť aj v iné pracovné dni a stanovené hodiny, či už prezenčnou formou na Právnickej fakulte UMB alebo on line formou prostredníctvom Microsoft Teams.

Profesijná charakteristika

Prof. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD. absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde následne vedecky a pedagogicky pôsobila na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky až do roku 2015. Od roku 2016 je internou členkou Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe je členkou komisie pre štátne doktorské skúšky a členkou komisie pre obhajoby dizertačných prác v odbore Trestné právo, kriminológia a kriminalistika.

Svoj odborný záujem a vedeckú činnosť sústreďuje najmä na problematiku trestného práva hmotného a kriminológiu. Zameriava sa najmä na obete kriminality z trestnoprávneho ale aj kriminologického pohľadu, na problematiku mnohosti trestnej činnosti a s tým súvisiace trestnoprávne a v prípade recidívy trestnej činnosti aj kriminologické aspekty ako aj na skúmanie účinnosti alternatívneho trestania. V roku 1994 absolvovala Letnú akadémiu kriminológie v Erfurte, ktorú organizovali Univerzita Tübingen a Univerzita Hamburg. Vo svojej vedeckej monografii Mnohosť trestnej činnosti (2013) sa zaoberá problematikou, ktorá nebola dosiaľ na Slovensku komplexne spracovaná. Je vedúcou autorského kolektívu učebníc z trestného práva hmotného – Trestné právo hmotné . Všeobecná časť. (1. vydanie - rok 2013, 2. aktualizované a prepracované vydanie - rok 2015, 3. aktualizované a prepracované vydanie – rok 2021); Trestné právo hmotné. Osobitná časť. (1. vydanie – rok 2014, 2. aktualizované a prepracované vydanie – rok 2018). Je spoluautorkou učebnice Kriminológia vo vnútroštátnom a medzinárodnom rozmere, komentára k Trestnému zákonu (všeobecná a osobitná časť.). Je autorkou viacerých vedeckých a odborných publikácií, článkov a učebných textov. Podieľa sa na riešení viacerých grantových projektov. Bola vedúcou riešiteľského kolektívu projektu VEGA - Recidíva ako kritérium hodnotenia účinnosti alternatívneho trestania. Zaujíma sa o moderné metódy výučby práva. Ako členka občianskeho združenia Centrum praktického vzdelávania právnikov participovala na rozvoji klinického vzdelávania študentov právnických fakúlt.

V novembri 2012 bola vymenovaná za členku Expertnej skupiny pre vedu a výskum v oblasti prevencie kriminality. Je členkou Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela, členkou vedeckého výboru časopisu Štát a právo, členkou výkonnej rady Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu. V roku 2023 bola vymenovaná do funkcie kandidáta na člena výberovej komisie pre výberové konania na funkciu predsedu súdu.

 

Kontaktný formulár

=
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB