JUDr. Júlia Ondrová, PhD.

Kontakt

  • Katedra teórie štátu a práva, Katedra ústavného práva, Katedra ústavného práva a teórie práva
  • Vysokoškolská učiteľka
  • Odborná asistentka


Kde ma nájdete:

Kancelária:
č. 249

Telefón:
048 446 3249

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda14:00 - 17:00
Štvrtok-
Piatok-
Na konzultácie je potrebné nahlásiť sa1 deň vopred

Profesijná charakteristika

JUDr. Júlia Ondrová, PhD. sa narodila v Banskej Bystrici. Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončila v roku 1997. Titul JUDr. získala v roku 1999 na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a vedeckú hodnosť PhD. získala v roku 2004 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Od roku 1997 dodnes pôsobí na Katedre Ústavného práva na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Zabezpečuje výučbu predmetov Štátne právo SR I. a Štátne právo SR II. na dennej forme štúdia, ako aj na externej. Prednáša aj na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici Základy práva v odbore sociálna práca. Do roku 2013 zabezpečovala výučbu Štátneho práva Slovenskej republiky a Ústavného práva vybraných európskych štátov na Bankovom inštitúte v Banskej Bystrici a v Liptovskom Mikuláši. Je členkou Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a členkou rigoróznej komisie v oblasti Ústavného práva. Vo svojej vedeckej práci sa venuje predovšetkým problematike ústavného súdnictva, oblasti základných ľudských práv a slobôd ako aj iným vybraným problémom, ktoré súvisia s daným odborom. Ako spoluriešiteľka pracovala na grantovom projekte Jean Monet Module Ref. číslo grantu: 06/0300 v oblasti „Vývoj európskeho konštitucionalizmu a ústavné právo EÚ“ a na grantovom projekte VEGA Číslo grantu: 1/0869/08 v oblasti „Transformácia vedecko – organizačných princípov verejnej správy v SR v kontexte európskych modelov a štandardov“.

Kontaktný formulár

=
č. 249
048 446 3249
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela