JUDr. Elena Júdová, PhD.

Kontakt

  • Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie
  • Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka
  • Odborná asistentka
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kde ma nájdete:

Kancelária:
161

Telefón:
048 446 3161

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda12:00 - 13:30
Štvrtok09:00 - 10:30
Piatok-
Podľa dohody je možné konzultovať i v iný deň alebo hodinu. Konzultovať je možné cez Microsoft Teams. Na konzultáciu je potrebné sa objednať aspoň 1 deň vopred (ideálne cez MS Teams)

Profesijná charakteristika

Štúdium práva absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v r. 1997. Od roku 1997 je členkou Katedry medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Postgraduálne štúdium ukončila v r. 2003, v odbore obchodné právo, obhajobou dizertačnej práce na tému „Medzinárodná kúpna zmluva". Absolvovala študijné pobyty na univerzitách v Belgicku a vo Francúzsku a na Akadémii medzinárodného práva v Haagu a prednáškové pobyty na univerzitách vo Francúzsku a v Poľsku. Externe spolupracovala a spolupracuje s ďalšími právnickými fakultami v SR a ČR, najmä s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, Fakultou práva Paneurópskej univerzity v Bratislave, Fakultou práva Vysokej školy Danubius v Sládkovičove, Právnickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne. Pravidelne sa zúčastňuje domácich i medzinárodných vedeckých konferencií. 

Pedagogické pôsobenie: Vedie prednášky a semináre v druhom a treťom stupni vysokoškolského štúdia z medzinárodného práva súkromného a európskeho medzinárodného práva súkromného, právnej komparatistiky a práva medzinárodného obchodu. Aktívne ovláda anglický a francúzsky jazyk, v ktorých vedie i výuku.  Vo svojej pedagogickej a vedeckej činnosti sa systematicky venuje otázkam medzinárodného práva súkromného a ich európskoprávnym súvislostiam.

Vedecká činnosť: Je autorkou a spoluautorkou 3 zahraničných a jednej domácej monografie a autorkou a spoluautorkou troch učebníc. Publikovala vyše 60 vedeckých článkov v domácich i zahraničných zborníkoch a odborných periodikách. Ako zodpovedná riešiteľka sa podieľala na riešení štyroch grantových úloh, z toho troch financovaných z grantových programov EÚ. 

Kontaktný formulár

=
161
048 446 3161
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela