JUDr. Elena Júdová, PhD.

Kontakt

  • Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie
  • Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka
  • Odborná asistentka
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kde ma nájdete:

Kancelária:
161

Telefón:
048 446 3161

Konzultačné hodiny

Pondelok12:30 - 14:00
Utorok13:05 - 13:45
Streda13:05 - 13:45
Štvrtok-
Piatok-
Počas karantény sú konzultačné hodiny možné len on-line prostrednístvom aplikácie Microsof Teams.

Profesijná charakteristika

Štúdium práva absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v r. 1997. Od roku 1997 je členkou Katedry medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Postgraduálne štúdium ukončila v r. 2003, v odbore obchodné právo, obhajobou dizertačnej práce na tému „Medzinárodná kúpna zmluva". Absolvovala študijné pobyty na univerzitách v Belgicku a vo Francúzsku a na Akadémii medzinárodného práva v Haagu a prednáškové pobyty na univerzitách vo Francúzsku a v Poľsku. Externe spolupracovala a spolupracuje s ďalšími právnickými fakultami v SR a ČR, najmä s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, Fakultou práva Paneurópskej univerzity v Bratislave, Fakultou práva Vysokej školy Danubius v Sládkovičove, Právnickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne.
Vedie prednášky a semináre v druhom a treťom stupni vysokoškolského štúdia z medzinárodného práva súkromného, európskeho medzinárodného práva súkromného a práva medzinárodného obchodu. Vo svojej pedagogickej a vedeckej činnosti sa systematicky venuje otázkam medzinárodného práva súkromného a ich európskoprávnym súvislostiam. Publikovala vyše 36 v domácich i zahraničných zborníkoch a odborných periodikách, je autorkou a spoluautorkou troch učebníc a jednej monografie.
Na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela zabezpečuje predmety Medzinárodné právo súkromné a Medzinárodný civilný proces (v slovenskom aj anglickom jazyku, Európske medzinárodné právo súkromné (v slovenskom aj anglickom jazyku), Európske trendy v dedičskom práve a Právo medzinárodného obchodu.

Kontaktný formulár

=
161
048 446 3161
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela