JUDr. Elena Júdová, PhD.

Kontakt

  • Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie
  • Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka
  • Odborná asistentka
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kde ma nájdete:

Kancelária:
161

Telefón:
048 446 3161

Konzultačné hodiny

Pondelok12:00 - 13:00
Utorok13:45 - 15:15
Streda-
Štvrtok-
Piatok11:00 - 12:00
Konzultačné hodiny nebudú v piatok 22.11. z dôvodu účasti na konferencii. Na konzultačné hodiny je vhodné vopred sa objednať. Mimo konzultačných hodín je možné konzultovať na základe individuálnej dohody.

Profesijná charakteristika

Štúdium práva absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v r. 1997. Od roku 1997 je členkou Katedry medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Postgraduálne štúdium ukončila v r. 2003, v odbore obchodné právo, obhajobou dizertačnej práce na tému „Medzinárodná kúpna zmluva". Absolvovala študijné pobyty na univerzitách v Belgicku a vo Francúzsku a na Akadémii medzinárodného práva v Haagu a prednáškové pobyty na univerzitách vo Francúzsku a v Poľsku. Externe spolupracovala a spolupracuje s ďalšími právnickými fakultami v SR a ČR, najmä s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, Fakultou práva Paneurópskej univerzity v Bratislave, Fakultou práva Vysokej školy Danubius v Sládkovičove, Právnickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne.
Vedie prednášky a semináre v druhom a treťom stupni vysokoškolského štúdia z medzinárodného práva súkromného, európskeho medzinárodného práva súkromného a práva medzinárodného obchodu. Vo svojej pedagogickej a vedeckej činnosti sa systematicky venuje otázkam medzinárodného práva súkromného a ich európskoprávnym súvislostiam. Publikovala vyše 36 v domácich i zahraničných zborníkoch a odborných periodikách, je autorkou a spoluautorkou troch učebníc a jednej monografie.
Na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela zabezpečuje predmety Medzinárodné právo súkromné a Medzinárodný civilný proces (v slovenskom aj anglickom jazyku, Európske medzinárodné právo súkromné (v slovenskom aj anglickom jazyku), Európske trendy v dedičskom práve a Právo medzinárodného obchodu.

Kontaktný formulár

=
161
048 446 3161
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela