Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

JUDr. Lucia Petríková, PhD.

Kontakt

  • Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Katedra občianskeho práva, Katedra občianskeho a pracovného práva
  • Vysokoškolská učiteľka
  • Odborná asistentka
Komenského Komenského
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kde ma nájdete:

Kancelária:
250

Telefón:
048 446 3250

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok08:35 - 11:15
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
Okrem toho aj kedykoľvek formou e-mailu: lucia.petrikova@umb.sk. Možné je aj dohodnúť sa na online konzultácii cez MS Teams. Uvedené KH platia počas výučbovej časti letného semestra v AR 2023/2024. Účasť na osobnej, ako aj na online konzultácii prosím nahlásiť minimálne 2 dni vopred na môj služobný e-mail.

Profesijná charakteristika

JUDr. Lucia Petríková, PhD. v roku 2011 úspešne ukončila magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde aj následne v roku 2012 absolvovala rigorózne štúdium a získala titul JUDr. (doktor práv). V roku 2011 pôsobila na Inšpektoráte práce v Banskej Bystrici vo funkcii právny asistent. Venovala sa poradenstvu v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a rozhodnutiam o uložení pokút za porušenie pracovnoprávnych predpisov. Už počas štúdia na vysokej škole, ale aj po jeho skončení, vykonávala odbornú prax v advokátskej kancelárii. Od roku 2014 do konca augusta 2019 pôsobila ako odborná asistentka Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sa venovala výučbe predmetov realizovaných katedrou, vedecko – výskumnej a publikačnej činnosti. Po úspešnom vykonaní obhajoby dizertačnej práce v študijnom odbore pracovné právo, jej bol udelený akademický titul philosophiae doctor (PhD.). Je autorkou monografií, viacerých odborných článkov a spoluautorkou vysokoškolských učebníc. Aktívne sa zúčastňuje vedeckých konferencií doma i v zahraničí. Aktívne ovláda anglický, nemecký a francúzsky jazyk. Od mája 2018 do konca augusta 2019 pôsobila ako vedúca Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V súčasnosti pôsobí ako členka Katedry občianskeho a pracovného práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a zabezpečuje výučbu predmetov Základy pracovného práva, Pracovné právo, Právo sociálneho zabezpečenia, Medzinárodné a európske pracovné právo a International and European Labour Law, ktorého výučba prebieha v anglickom jazyku. Vo svojom voľnom čase sa venuje hudbe, histórii, cestovaniu a spoločenským tancom.

Kontaktný formulár

=
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB