Zamestnanci právnickej fakulty

Vyhľadávanie užívateľov
Alexandra Rýsová  | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Alexandra Rýsová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
alexandra.rysova@umb.sk
121 
048 446 3162, 0915396981
JUDr. Pavol Sádel | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Pavol Sádel
Externý doktorand 
 
pavol.sadel@umb.sk
 
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj / Vice-dean for the international reations and development 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 111 
048 446 +4214463113
Ass. iur. Markus Stefan Seitenberg | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ass. iur. Markus Stefan Seitenberg
Externý doktorand 
 
markusstefan.seitenberg@umb.sk
 
Jana Semjanová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Jana Semjanová
Referentka, Študijné oddelenie - denné štúdium 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Jana.Semjanova@umb.sk
č. 123 
048 446 3121, 0918 610 132
PhDr. Anna Schneiderová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Anna Schneiderová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Tajomníčka katedry 
Odborná asistentka 
Anna.Schneiderova@umb.sk
160 
048 446 3160
prof. Mykola Sidak, DrSc. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. Mykola Sidak, DrSc.
Externý pracovník 
Externý vyučujúci 
mykola.sidak@umb.sk
 
JUDr. Nikola Sihelská, PhD.  | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Nikola Sihelská, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Externá vyučujúca 
nikola@umb.sk
 
doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
martin.skalos@umb.sk
152 
048 446 3152
JUDr. Alžbeta Slašťanová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Alžbeta Slašťanová
Externá doktorandka 
 
alzbeta.slastanova@umb.sk
 
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela