Zamestnanci právnickej fakulty

Vyhľadávanie užívateľov
Stella Vajdová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Stella Vajdová
Referentka, Referát podateľne a pokladne 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Stella.Vajdova@umb.sk
č. 116 
048 446 3115
JUDr. Jozef Vajs | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Jozef Vajs
odborník z praxe /Penológia/, judr.vajs@gmail.com 
Externý vyučujúci 
jozef.vajs@umb.sk
244 
048 446 3244
JUDr. Zoltán Valentovič, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Zoltán Valentovič, PhD.
Výskumný pracovník, Odborník z praxe, Koordinátor projektu APVV 
 
zoltan.valentovic@umb.sk
243 
048 446 3243
JUDr. Adrián Vaško, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Adrián Vaško, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
adrian.vasko@umb.sk
153 
048 446 3153
Wang Chi, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Wang Chi, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Zahraničný lektor 
chi.wang@umb.sk
 
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela